MENGAPAI AWAN


 PROGRAM SEPANJANG TAHUN   
SASARAN
TARIKH
 MULA
TARIKH TAMAT
PENGURUS PROGRAM
1.PROGRAM PDCA (PUZ & JPN)
T5 (25 PELAJAR) &T3 ( PELAJAR  25 ORANG)
AWAL MAC
AKHIR SEPTEMBER
PENYELARAS PROGRAM & PKP
1.PROGRAM KELAS TAMBAHAN
T.5 & T.3 KELAS ELIT DAN GALUS
AWAL MAC
AKHIR SEPTEMBER
PKP, GK & K.PANITIA
1.PROGRAM GERAK GEMPUR
T5 & T3 SEMUA KELAS.
AWAL MAC
AKHIR SEPTEMBER
PKP,GK & K.PANITIA
1.PROGRAM LATIHAN MASA CUTI
SEMUA TINGKATAN
LATIHAN MASA CUTI
SETIAP CUTI SEMESTER
PKP, GK & K.PANITIA
1.KELAS TAMBAHAN INTENSIF.
T5 & T.3 PELAJAR TERLIBAT
CUTI SEMESTER
TAMAT SEMESTER
PKP,GK &K.PANITIA
1.TEKNIK MENJAWAB SOALAN
T5, T3
JULAI
SEPTEMBER
PKP,GK & KAUNSELOR
1.PECUTAN AKHIR
T5,T3
JULAI
SEPTEMBER
PKP,GK.K.PANITIA & KAUNSELOR
1.MENTOR MENTEE
KELAS ARIF T5 HINGGA T1
APRIL
OKTOBER
PENGETUA,PK,GK & KAUNSELOR

PERUBAHAN JADUAL WAKTU BARU

Jadual Waktu baru telah pun diedarkan pada hari Jumaat 30 April 2010 yang lalu. Sila dapatkan daripada ketua tingkatan masing-masing.
Tarikh kuatkuasa jadual baru ini adalah pada hari Isnin - 3 Mei 2010.
Kelas 4UMM telah dimansuhkan, kelas ini digabungkan dengan tingkatan 4UIA. Sila berada di kelas 4UIA untuk P&P anda seterusnya.
Sekian Harap maklum.

SEMAKAN KE TINGKATAN ENAM ATAS

Semakan bagi kemasukkan ke kelas Tingkatan Enam boleh di buat mulai 3 Mei 2010 (Isnin), dengan melayari di alamat berikut www.emoe.gov.my
Sila maklumkan hebahan ini kepada rakan, abang atau kakak anda, jika mereka adalah lepasan SPM dari sekolah ini pada tahun 2009 lalu.
Pelajar yang berjaya sila cetak surat tawaran tersebut dan bawa bersama semasa melapor diri di sekolah berkenaan.
Tarikh perdaftaran ke tingkatan Eman adalah pada 10 Mei 2010 (Isnin)
Pelajar yang gagal ke Tingkatan Enam boleh mengemukakan rayuan kemasukkan. Borang rayuan boleh didapati dari pejabat sekolah mulai hari Isnin (3 Mei 2010) ini.
Tarikh tutup menghantar borang rayuan di peringkat sekolah adalah pada 10 Mei 2010.
Untuk makluman lanjut sila rujuk papan kenyataan di lobby Blok A.
Tahniah kepada pelajar yang berjaya.

Sekian terima kasih.

KELAS TAMBAHAN TINGKATAN 3 DAN 5

Di maklumkan Kelas tambahan untuk tingkatan 3 dan 5 pada minggu hadapan iaitu hari Isnin (3 Mei 2010) ditangguhkan sementara waktu. Walau bagaimanapun Kelas Tambahan pada hari Rabu akan berjalan seperti biasa. Sekian terima kasih.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG BERKESAN


A. ASPEK PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN1. Penentuan pengalaman pembelajaran( learning experiences) pelajar
2. Pemilihan isi pelajaran

3. Penggunaan bahan/alat bantu pengajaran

4. Perancangan pengajaran sesuai dengan kebolehan pelajar.

5. Penerapan nilai-nilai murni.

6. Penyediaan nota pengajaran.

7. Urutan pengajaran (instructional sequence)

8. Pemilihan strategi pengajaran

9. Pemilihan aktiviti pengajaran.

10. Agihan masa yang diperuntukan kepda aktiviti-aktiviti P& P

11. Penyebatian KBKK

12. Konsep kesapaduan dalam KBSM.


B. PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Set induksi (permulaan pengajaran sesuatu tajuk).

2. Penggunaan berbagai-bagai strategi dan pendekatan pengajaran.

3. Penggunaan berbagai teknik pengajaran.

4. Pemilihan strategi pengajaran sesuai dengan kebolhan pelajar.

5. Peningkatan motivasi pelajar.

6. Penerapan nilai-nilai murni

7. Kepelbagaian teknik penyoalan secara lisan.

8. Pengukuhan pengalaman pembelajaran.

9. Penyediaan latihan untuk pelajar.

10. Pembelajaran pelajar secara bersepadu.

11. Penggunaan bahan bantu mengajar.

12. Penyebatian kemahiran KBKK.

13. Perkembangan bahasa pelajar.

14. Pelaksanaan aktiviti kokurikulum.

15. Pengajaran berpusatkan pelajar.

16. Bahasa inggeris merentas kurikulum.C. ASPEK PENGURUSAN KELAS SEMASA P&P

1. Mengekalkan disiplin pelajar dalam kelas.

2. Pengurusan waktu untuk pengajaran.

3. Pengurusan waktu untuk tugas bukan pengajaran.

4. Pengesanan maslah pembelajaran pelajar.

5. Pengwujudan iklim yang kondusif unruk pembelajaran.

6. Pengekalan keceriaan bilik darjah.

7. Penguatkuasaan peraturan dan aturan.

8. Pengkuhan pengalaman dan pembelajaran.

9. Keharmonian di bilik darjah.

10. Pemantauan aktiviti pelajar dalam kelas bersaiz besar.

11. Penyelesaian kebosanan pelajar.

12. Penyelesaian kekecewaan pelajar dalam pembelajaran.

13. Pengurusan berbagai-bagai peristiwa dalam bilik darjah.

14. Keputusan segera berhubung peristiwa dalam bilik darjah.

15. Interaksi pelajar dalam kelas.

16. Kerjasama pelajar dalam aktiviti dalam aktiviti berkumpulan.


1. Pembinaan penilaian (formatif) bertulis (ujian,latihan,kerjakumpulan,kajian luar dll).
2. Pembinaan penilaian lisan sepanjang p & p dijalankan.

3. Penggunaan keputusan penilaian dalam perancangan pengajaran.

4. Penggunaan keputusan penilaian dalam mentaksir kemajuan pelajar.

5. Penyediaan rekod keputusan penilaian.

6. Pentadbiran penilaian bertulis dan lisan.

7. Penjelasan pencapaian penilaian kepada pelajar.

8. Merancang dan mengurus peperiksaan sumatif dan mentaksir pencapaian pelajar.

9. Ulang peperiksaan bagi pelajar gagal mencapai dasar yang ditetapkan.

10. Penerapan teknik untuk menjawab soalan peperiksaan semasa p & p.


E. ASPEK KOMUNIKASI GURU - PELAJAR DALAM P & P

1. Membina hubungan positif dengan pelajar.

2. Memahami budaya hidup pelajar.

3. Menggunakan bahasa berisyarat (non verbal).

4. Menggunakan nada suara yang sesuai dengan saiz kelas.

5. Menggunakan aras bahasa yang sesuai.

6. Berkomunikasi secara bertulis.

7. Berkomunikasi secara yakin.

8. Menyampaikan suatu maksud dengan tepat dan jelas.

9. Memahami keperluan pelajar.

10. Memahami masalah pelajar.


F. PELAKSANAAN UNSUR-UNSUR BESTARI DALAM P&P

1. Set induksi.
2. Pencapaian objektif.

3. Pencapaian aras pengajaran.

4. Penggunaan unsur IT.

5. Penerapan KBKK.

6. Penerapan teknik belajar.

7. Guru sebagai fasilitator.

8. Menjalan aktiviti pentaksiran.

9. Pengurusan p &p bestari.

10. Penerapan nilai murni.

11. Penerapan sahsiah pelajar.

12. Ada unsur refleksi dalam p &p.

13. Memberi tugasan secukupnya kepada pelajar.

14. Sususan kelas yang kondusif.

15. Menjalankan p &p mengikut pakej yang dibuat bersama dan boleh diubahsuai.

D. ASPEK PENTAFSIRAN KEMAJUAN PEMBELAJARAN

PENGUMUMAN KEPUTUSAN STPM

Keputusan STPM bakal diumumkan pada hari ini.
 
Copyright © UNIT KURIKULUM - Blogger Theme by BloggerThemes & freecsstemplates - Sponsored by Internet Entrepreneur